Гоше Експерт Самит

Гоше Експерт Самит

Гоше Експерт Самитот е интернационален состанок на кој присуствуваат медицински професионалци од целиот свет кои се инволвирани во третман и менаџмент на пациенти со Болест на Гоше со фокус на подобрување на негата на пациентите. едукативниот настан дава можност за размена на пристапи во најдобра можна нега во менаџмент на пациенти со Болест на Гоше.

Болеста на Гоше е наследна болеста предизвикана од недостаток, отсуство или нефункционалност на енџимот глукоцереброзидаза. со тек на време тоа резултира во акумулација на отпадок наречен глукоцереброзидаза во клетките, предизвикувајќи прогресивна штета на органите вклучувајќи ја слезината, црниот дроб и коските.

Untitled

Овој едукативен настан е посветен на Болеста на Гоше. Преку предвања, панел дискусии и работилници, делагатеите имаат  можност да дискутираат и учат.

На овогодинешниот состанок програмата беше креирана за да ги испита клучните чекори вклучени во давање на ефективна нега на пациенти со Болест на Гоше. Темите кои беа во фокус се:

  • Стратегии за рана дијагноза
  • Проценка на квалитет на живот
  • Оптимизирање на терапевтски менаџмент на долг рок

Професор Ари Зимран и Професор  Ханс Аертс го водеа овој состанок.

Состанокот се одржа од 17 до 18 април во Амстердам. Весна Алексовска присуствуваше на настанот поканета како делегат од Бордот на Директори на Европската Гоше Алијанса.

Other Posts

Новости

Пиши ни

Sending your message...