Slide background

Кои сме ние?

Здружение на граѓани за ретки болести

„Живот со Предизвици“

Slide background

Заедно сме посилни!

title  Кои сме ние?

Здружението на граѓани за ретки болести „Живот со Предизвици“ е оформено од страна на родители и пациенти со ретки болести во 2009 година.

Информации за ретки болести

Во овој дел може да најдете информации во однос на ретките болести. Што се ретките болести, како се наследуваат, зошто е важен регистарот за ретки болести и други слични информации.

Контакт

Здружение на граѓани за ретки болести Живот со Предизвици  Тел – 070 705 446 Email – info@challenges.mk

Брошури

Во овој дел може да симнете брошури кои се однесуваат на Европски регулативи за ретки болести, брошури со приказни од пациенти со ретки болести, брошури на македонски јазик со информации за ретки болести и слично.

Новости

Соработка

                               

Нашиот тим

“Одлучивме дека нема да живееме на маргините од општеството и дека сакаме и заслужуваме квалитетен живот како и сите граѓани на Македонија.
Нашата мисија е да обезбедиме поквалитетен живот и третман за пациентите со ретки болести во Македонија. ”

Весна Алексовска, претседател на здружението

Поддржувачи