април 2017

Monthly Archives

Поддршка за пациентите кои се борат со Акутна Миелоидна Леукемија, 21 април

Соодветната современа терапија не е достапна за пациентите со АМЛ во Македонија. Како што не е достапна ни за многу други ракови. Од 70 нови лекови кои се користат во светот ФЗОМ на почеток на оваа година одобри 6 преку клиниката за Онкологија. Тоа не е доволно, тоа не е во ред. Пациентите зааслужуваат подобар квалитет на живот. Семејствата не можат сами да купуваат лекови. Ракот не е смртна пресуда. Може да се победи. На пациентите во Македонија им треба еднаква можност и шанса како и на другите граѓани низ светот.

Апелираме до Министерството за Здравство, Фондот за Здравствено Осигуруваење на Р. Македонија и Клиниката за Хематологија, да се превземат соодветни чекори за згрижување на овие пациенти. Односно да се набави иновативна терапија која може да им го подобри квалитетот на живот.

Infographic_05b Infographic_04a Infographic_03b

Затоа и се приклучуваме кон кампањата за  Акутна Миелоидна Леукемија за да им дадеме поддршка на пациентите и смејствата кои се соочуваат со АМЛ. Ова е првата глобална кампања на 21 април со мисија да се подигне јавната свест и едукацијата за АМЛ на пациентите, семејствата, здравствените работници, институционалната и општата јавност.

Infographic_09 Infographic_08a

Во декември, 2016, на состанокот на Американското Општество за Хематологија, колектив одамл пациенти лидери, професионалци и претставници на индустријата се собраа во АМЛ коалиција за заедно глобално да го одбележиме денот на АМЛ на 21 април, 2017 година.

Infographic_07b Infographic_06a

Оваа кампања има за цел и да го подобри знаењето и поддршката кон семејствата и пациентите за да ги охрабри да се борат против оваа болест и да ги бараат своите права во однос на соодветен третман.

Infographic_01b Infographic_02a

Повеќе информации за АМЛ на веб сајтот на кампањата – http://www.know-aml.com


Новости

Пиши ни

Sending your message...