ПРОГРАМА НА ПРВИОТ КОНГРЕС НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ НА Р.М.

ПРОГРАМА НА ПРВИОТ КОНГРЕС НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ НА Р.М.

На конгресот ќе биде претставена и изложбата Гушни ја реткоста изработена од страна на Лице в Лице, НАРБМ и Живот со Предизвици.

flaer - fizioterapevti

26 МАРТ 2015 година  – ЧЕТВРТОК

1600 – 1700 – Свечено отворање на Конресот

– Поздравни говори, Претседател на Здружение,

Претседател на Организациониот одбор,

Претседател на Научниот одбор

Претседатели на здруженија од други држави и  останати гости

1700 – 1800  – Уводни излагања на членовите на Научниот одбор

 • Жикица Петрески – Како до успешна презентација
 • Проф.д-р Ѓорѓи Зафировски – Предскажувачки фактори кои влијаат на         брза   рехабилитација после ортопедски оперативни   процедури
 • Доц.д-р.Милка Клинчева – Кардиопулмонална рехабилитација во единиците за интензивна нега.
 • Др.Севда Гацова – Прикажување на дискус хернии со MR вовед
 • Драги Лулевиќ –  Дали и кога е потребна Физикална терапија на     лицата со хемофилија и други коагулопати
 •                        Снежана Бојчин – Цистична фиброза, од ген до болест. Како    физикалната терапија може да ја сочува и подобри здравствената состојба на овие болни

1800 – 1900  – Коктел за добредојде

27 март 2015 година  – ПЕТОК

0900 – 1000

 •  Олгица Димитров – Физикална и респираторна  терапија кај акутна невромускулна слабост стекната во единица за интензивно лекување кај пациенти на продолжена механичка вентилација по хируршка интервенција
 • Снежана Бенко – Вентилација на пациент заболен од хронична опструктивна белодробна болест за време на шестминутен тест за одење под терапија со кислород и интензивна вентилација со позитивен притисок
 • Андреј Швент – Јакнење на инспираторните мускули – терапија на респираторните проблеми без лекови
 • Никодин Велјаноски –  Рана фаза на рехабилитација кај пациенти со васкуларни ампутации на долните екстремитети

1000 – 1015  –  Дискусија

1015 – 1045  –  Кафе пауза

1045 – 1145

 • Соња Бедњанец – Функционална магнетна стимулација – нова ставка во современата рехабилитација кај тетраплегија – приказ на случај
 • Елица Спасковска – Дискус хернија како причина за појава на лумбоишиалгија
 • Аријан Селмани – Ефикасноста на корективен мускулен тренинг на долните екстремитети кај пациент со конгенитална мускулна дистрофија
 • Блаже Арсов – Меѓутимската соработка на одделот за интензивна нега ,како предуслов за успешно закрепнување  во СБХБ “Филип Втори”

1145 – 1345   – РАБОТИЛНИЦИ

 • Олгица Димитров – Позиционирање и мобилизации кај долголежечки пациенти во единица за  интензивно лекување
 • Љупчо Ристовски – Berg Balance Scale (BBS)

1345  – 1400   –  Дискусија

1400  – 1500  –  Пауза за ручек

1500 – 1545

 • Горан Китановски – Примена на кинезитерапија при постоперативна рехабилитација на преден вкрстен лигамент
 • Емилија Илиевска – Рехабилитација на колено со шест годишна контрактура по извршен Дебридман и реконструкција на преден вкрстен лигамент -приказ на случај
 • Мирјана Дујмовиќ – Остеопатски техники во рехабилитацијата на  фрактура на pilon tibiae и fibulae – Приказ на случај

1545 – 1600 –  Комерцијална презентација

– Криотерапија, предизвик на 21 век  –  ЕУРОФАРМ

1600 – 1615 – Дискусија

1615 – 1645 – Кафе пауза

1615 – 1645  –    ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ

 • Блаже Арсов – Влијанието на интерминтентиниот CPAP третман  во процесот на респираторна рехабилтација кај кардиохируршки пациенти
 • Моника Колевска – Мануелна терапија на деформитети на стопала кај пациенти во детска возраст
 • Тамара Страторска – Рехабилитација на деформитети на стопала кај пациенти во детска возраст
 • Тоше Крстев – Улога на мануелната терапија во рехабилитација на лумбален синдром
 • Богданчо Димов – Кинезитерапија и рехабилитација кај пациенти со повреди на рамениот појас

1645 – 1730

 • Николина Станковиќ – Значењето  на раниот физикален третман кај пациенти со оперативно лекувана  предно – долна рамена нестабилност
 • Валентина Даниловска – Физиотерапија кај деца со повреда на PLEXUS BRACHIALIS
 • Слаѓана Ќосовиќ – Физиотерапија во рехабилитацијата на заболени од Амиотрофична латерална склероза – ALS-a

1730 – 1830 – РАБОТИЛНИЦА

 • Мира Митровиќ, Драган Димитријевиќ, Кристина  Радовиќ Мариќ – Комбиниран мануелен третман

1830 – 1845 – Дискусија

28 МАРТ 2015 година  – САБОТА

0900 – 1000РАБОТИЛНИЦА

 • Тамара Кошевиќ – Лимфоедем, липоедем и едем од

различни етиологии – Евалуација и мануелна лимфна дренажа како сегметарна деконгестивна лимфна терапија (ДЛТ).

1000 – 1015 –  Комерцијална презентација

 • Примена на современи CAD/CAM технологии во ортотиката и протетиката  –  СЛАВЕЈ – Скопје

1015 – 1030 – Дискусија

1030 – 1100 –  Кафе пауза

1100 – 1145 –             Елена Желева – Ефектот од примена на миофасцијални техники, терапевтска масажа и специјализирана обука за пациенти со синдром на болка во цервико-торакалниот ‘рбет

Силверио Ди Рока, Сандра Шутз – M.P.R (Миофункционална постурална рехабилитација) нови методи за рехабилитација

Сузана Милетиќ – Превенција и третман на лимфедем                   

1145 – 1200 –  Комерцијална презентација

“Претставување на Lohmann & Rauscher во Македонија ” – Фила Фарм

1200 – 1300

 • Кети Давчева – Самоменаџирање на фибромијалгијата
 • Цветелина Миланова – Комплексна моторна развојна програма на RETT синдром кај деца
 • Цветелина Миланова – Физиотерапија кај деца со Даунов синдром
 • Михаела Мирева – Хипотерапијата како дел од физикалната и работната терапија кај деца со Даунов

1300 –1315 –  Дискусија

1315 – 1400 –  Пауза за ручек

1400 – 1515

 • Софија Спасовска – Конгенитална генерализирана хипотонија –  приказ на случај
 • Арбен Бошњаку – Ефектот на  weight-bearing вежби на коските на подлактицата кај ракометарки и фудбалерки
 • Јонида Ндокај – Хуман тејпинг – иновативен и ефектвен третман во физиотерапијата.
 • Димко Пантев –Медицинска рехабилитација после супракондилна метафизарна фрактура на надколеницата во детска возраст
 • Румиана Ташева Резултати од примената на апаратот за површен  електромиографски биофидбек при испитување на мускул трапециус.

1515 – 1530 –  Комерцијална презентација

 • Функционална Магнетна Стимулација – ЕЛМЕД

1530 – 1545 –  Дискусија

1545 – 1615 –  Кафе пауза

1615 – 1715РАБОТИЛНИЦА

 • Шејла Имамовиќ – Mirror Therapy(Терапија со огледало)

1715 – 1815РАБОТИЛНИЦА

 • Мира Митровиќ, Драган Димитријевиќ, Кристина Радовиќ Мариќ – Миофасцијална релаксација

2100  –  СВЕЧЕНА ВЕЧЕРА

29 МАРТ 2015 година  – НЕДЕЛА

1000 – 1100  –  РАБОТИЛНИЦА

 • Тамара Кошевиќ – Лимфоедем, липоедем и едем од  различни етиологии

1100 – 1200  –  РАБОТИЛНИЦА

 • Андреј Швент – Значење на оптималниот импулс на  електромускулната стимулација во  физикалната терапија – од теорија до пракса

1200 – 1215  –  Дискусија

1215 – 1300  –  Доделување на сертификатите

1300  –  Затворање на Конгресот

НАПОМЕНА: Постер презентациите ќе бидат изложени во холот на МАНУ за цело време на Конгресот. Нивните автори имаат обврска да бидат покрај своите постери и да одговараат на прашања на заинтересираните, на 27 Март 2015 г. во петок, во периодот од 16.15 до 16.45 часот, за време на кафе паузата.

Other Posts

Новости

Пиши ни

Sending your message...