Предавања за ретки болести со Црвен Крст на Општина Гази Баба

Предавања за ретки болести со Црвен Крст на Општина Гази Баба

Се одржаа предавања за наставниот кадар од следните училишта: Вера Јоциќ, Наум Наумовски Борче,  Дане Крапчев, Крум Тосев. Организацијата на истите беше на Црвен крст на Република Македонија Општинска организација Гази Баба.


Соработката со училиштата беше на високо ниво и на дел од предавањата присуствуваа и самите директори, педагог, психолог од училиштата.

Наставниот кадар се здоби со знаење и информации за како подобро да им помага и да ги поддржува семејствата кои се соочуваат со ретка болест или со одредена попреченост и/или дисфункционалност.

Она што го забележавме беше дека во секое училиште имаше од 1 до 3 луѓе кои имаат некаков контакт со ретка болест. Имаше доста прашања и дискусија и размена на контакти со цел да се поддржат семејствата кои се соочуваат со ретка болест.

Се надеваме и понатаму да ја продолжиме соработката и да се реалзираат и дополнително настани за подогнување на јавната свест за ретките болести во Општина Гази Баба.

Other Posts

Новости

Пиши ни

Sending your message...