Интернационален ден на Гоше / Македонија

Интернационален ден на Гоше / Македонија

За Интернационалниот ден на Гоше, здружението на граѓани за ретки болести планира средба на семејства, но и предавање за доктори во Тетово. Деталите во однос на настанот ќе бидат објавени околу 20 октомври.

Other Posts

Новости

Пиши ни

Sending your message...