Европска Гоше Алијанса, Зарагоза, Шпанија, 28 јуни – 2 јули, 2016

EGA со задоволство објавува дека за време на Биеналниот Генерален состанок во Зарагоза на 29 јуни, членовите ја изразија нивната желва да го изменат статутит со тоа што ќе ја укинат разликата меѓу полноправни и придружни членки. Со резултат од 69% за давање целосни права на не-Европските асоцијации чкенки, мнозинствотот членки изрази јасна желба дека EGA станува глобална група.

На 29-ти јуни Паскал Ниемејер беше избран за претседавач од новиот одбор на Европската Гоше Алијанса. Паскал работи во одборот од 2008 и е одговорен за односи со јвноста и врски со EWGGD. Паскал ја презема позицијата од Џереми Мануел кој одлучи да се повлече како претседавач за да отстапи место на новите генерации но, истовремено давајќи сигурност дека неговата посветеност кон поддршката за Гоше заедницата продолжува со тоа што тој се согласи да остане во одборот.
Целиот одбор м усе заблагодарува на Џереми за неговиот несебичен ангажман во градење и развивање на EGA веќе 20 години.
Новиот одбор формално беше претставене како: Весна Алексовска (Македонија), Билјана Јовновиќ (Србија), Ан- Грете Лауридсен (Данска), Џереми Мануел (Обединето Кралство), Паскал Ниемејер, претседавач (Германија), Јохана Паркинен (Финска), Јасенка Вагнер (Хрватска), Сандра Зарина (Летонија), Ирена Жиндар (Словенија).
За време на биеналниот состанок имаше неколку интересни дискусии, работилници каде учесниците беа поделени во четири групи и работеа со членови на одборот. Со цел да се инспирира дискусија беше даден краток вовед на можните теми за дискусија врз основа на информациите од Извештаите по земја кои беа пратени пред состанокот.

Одборот ги евалуираше сите повратни информации од сите групи и ги раздели прашањата кои произлегоа во следните три области:

● Како да се добие дијагноза, промена на третман, да се третира или не, социјалните аспекти на РБ
● Водење на асоцијација; зошто и како
● Граење на свесност кон различните целни групи

Гледајќи подлабоко во повратните информации општата тема која беше идентификувана беше „Свесност“ и се одлучи мала група во одборот да проучи што ова значи на различни нивоа. Врз основа на работата на групата ќе се идентификуваат можните нови проекти за да се предложат на целосниот состав на одборот на следниот состанок во јануари.

Other Posts

Новости

Пиши ни

Sending your message...