ДИА Еуромитинг

ДИА Еуромитинг

Европската здравствена нега е динамичен и иновативен екосистем. Индустријата идентификува нови пристапи, решенија и бизнис модели за адаптација на пазарите кои се развиваат. Темпото на иновација е неуморно, потенцијалните бенефити за општеството се многу.

Во исто време ова е индустрија која е високо регулирана, работејќи со највисоки можни стандарди на безбедност и доверба Регулаторните патишта еволуираат и се адаптираат на предизвиците кои се поставуваат од новите терапии и новите здравствени предизвици.

За да се одржи иновација поддржана од корисниците како атрактивна инвестиција на сите заинтересирани страни, синџирот на вредности треба да бие што покохезивен. Медицинските иноватори, одлучувачите, регулаторите и оние кои плаќаат мора да работат заедно за да ја обликуваат нивната околина. Идните бариери треба да се минимизираат, а потенцијалните бенефити за општетвото треба да се максимизираат. Третманот треба да стигне до пациентите во најскоро можно време.

 

download
EuroMeeting 2015

Конференцијата во 2015 година нуди идеална платформа за медицински иноватори, застапници на пациенти, донесувачи на одлуки и регулативни проесионалци да се поврзат меѓу себе. Тие може да се вмрежуваа, да разговараат за нови потенцијални бизнис партнерства и да истражуваат можности за нови конкретни решенија. Затоа оваа конференција нуди значајна можност за компании кои бараат проактивен пристап за менаџирање на модел фокусиран на услуги.
Можности?
Присутните ќе имаат можност да научат не само за сегашните и идните состојби на пазарот. Исто така ќе имааат време за вмрежување и комуникација и градење на односи со претставници од регулатива кои ги моделираат трендовите. Трансферот на знаење и креираните партнерства ќе го намалат товарот на бариерите од регулатива.
Присутни?
На оваа конференција присуствуваат:
•    Корпоративни менаџери
•    Професионалци во фармаковигиланца
•    Професионалци во клинички развој
•    Регулатори
•    Донесувачи на одлуки
•   Консултанти за клиничко истражување и развој
Како е оваа конференција различна од минатите години? 

Оваа година конференцијата презентира микрокосмос на целокупниот процес на развој на лекови од политичката околина до пазарни и други регулативи. Привлекува делегати од сите фази на развој на лекови и синџирот на вредности, од развој и истражување на лекови до самите пациенти кои бенефицираат од лековите.

– Погледнете повеќе на: http://www.diahome.org/en/Flagship-Meetings/EuroMeeting2015/About-the-Conference.aspx#sthash.TxfQPRV1.dpuf

15101_ValueChain_web

Во интензивни и стимулирачки три дена, има можности за учење, за дискусија и за презентирање на најновите идеи.

-Погледнате повеќе на: http://www.diahome.org/en/Flagship-Meetings/EuroMeeting2015/About-the-Conference.aspx#sthash.TxfQPRV1.dpuf

13 пациенти беа присутни на оваа конференција преку програмата за грантови на пациенти на ДИА. Весна Алексовска беше присутна како претставник на Живот со Предизвици. Пациенти кои се заинтересирани да учествуваат наредната година може слободно да се обратат за информации околу процесот на апликација.

 

Other Posts

Новости

Пиши ни

Sending your message...