Огледало на Здравјето / АЛСАТ Телевизија

Гостување на Весна Стојмирова, претседател на здружението на граѓани со ретки болести „Живот со предизвици” и Д-р. Е. Шукарова — Ангеловска, Универзитетската Детска клиника-Скопје. Разговор за ситуацијата на пациентите со ретки болести во Македонија.