info@challenges.mk | 070 705 446

Светски Ден на ХАЕ – 2013, Македонија