Зошто сме потребни?

Исечоци од весници

Регулативата за ретки болести е донесена во 2009та година. Сега сме 2012та година. Се надевам дека ќе дојде време кога оваа регулатива ќе стане реалност, а не само парче хартија и ветување …