info@challenges.mk | 070 705 446

Кои сме ние?

Здружение на граѓани за ретки болести

„Живот со Предизвици“

Заедно сме посилни!

title  Кои сме ние?

Здружението на граѓани за ретки болести „Живот со Предизвици“ е оформено од страна на родители и пациенти со ретки болести во 2009 година.

Што работиме?

Здружението на граѓани за ретки болести „Живот со Предизвици“ – Битола е добитник на наградата PAL (Patient Advocacy Leadership).

Контакт

Здружение на граѓани за ретки болести Живот со Предизвици Ул.  Борис Рaдосавлевиќ-Гоце, 12, Битола, Тел – 070 705 446 Email – info@challenges.mk

Брошура

Брошурата издадена во 2013та година е првото издание на здружението и се состои од лични приказни на пациенти и родители кои се соочуваат со живот со ретки болести.

Новости

Соработка

                       

Нашиот тим

“Одлучивме дека нема да живееме на маргините од општеството и дека сакаме и заслужуваме квалитетен живот како и сите граѓани на Македонија.
Нашата мисија е да обезбедиме поквалитетен живот и третман за пациентите со ретки болести во Македонија. ”

Весна Стојмирова, претседател на здружението

Поддржувачи